Các cặp tiền tệ được giao dịch trong Forex ?

Giao dịch Forex là việc bạn đồng thời mua một một số lượng tiền này và bán đi một số lượng tiền khác. Các tiền tệ được giao dịch

thông qua một nhà môi giới hoặc nhà phân phối và theo từng cặp, ví dụ đồng EURO và đồng Dollar (EUR/USD)

hoặc đồng Bảng Anh và Yên Nhật (GBP/JPY).
Hãy nhớ, khi bạn giao dịch trong thị trường forex, bạn mua và bán theo từng cặp tiền tệ.
Bạn có thể hình dung, mỗi cặp tiền tệ như một trò chơi kéo co mà mỗi bên là một đồng tiền. Sự dao động của tỷ giá chuyển đổi phụ thuộc

vào tiền tệ nào mạnh hơn tại thời điểm đó.

Đây là các cặp tiền tệ được giao dịch trong Forex :

Cặp tiền tệ chính ( Major Currency Pairs)

major currency pairs
Những cặp tiền tệ được bên dưới được xem là cặp chính (majors). Những cặp này đều có đồng USD và được giao dịch nhiều nhất.

Chúng có tính thanh khoản cao và là những cặp được giao dịch rộng rãi trên thế giới.

Các cặp tiền tệ mà không chứa đồng USD được biết đến như cặp tiền tệ lai, gọi là crosses.
Người ta cũng xem đó là các cặp tiền tệ phụ. Hầu hết các cặp tiền tệ phụ được xuất phát từ 3 loại tiền tệ chính là EUR, JPY và GBP.

Cặp tiền tệ phụ ( Major Cross Currency Pairs or Minor Currency Pairs)

Các cặp tiền tệ mà không chứa đồng USD được biết đến như cặp tiền tệ lai, gọi là crosses.
Người ta cũng xem đó là các cặp tiền tệ phụ. Hầu hết các cặp tiền tệ phụ được xuất phát từ 3
loại tiền tệ chính là EUR, JPY và GBP.

Cặp tiền tệ ngoại lai (Exotic Pairs)

Cặp ngoại lai được kết hợp từ một tiền tệ chính và một một tiền tệ của nền kinh tế mới như Brazil, Mexico, hoặc Hungary.

Trong hình bên dưới là 1 số ví dụ về các cặp tiền tệ ngoại lại. Phụ thuộc vào công ty môi giới forex mà bạn có thể thấy vài cặp

ngoại lai được đề cập đến. Hãy luôn nhớ là các cặp này giao dịch khó khăn hơn cặp chính và cặp phụ, do đó, chi phí cho việc
chuyển đổi liên quan đến giao dịch của các cặp ngoại lai thường khá lớn.

Không có gì lạ nếu chêch lệch giá mua bán (spread) của cặp ngoại lai gấp 2 hoặc 3 lần so với EUR/USD hoặc USD/JPY. Vì thế nếu bạn muốn giao dịch cặp ngoại lại, hãy tính đến vấn đề này.

Các sàn giao dịch Forex uy tín bạn có thể đăng kí

– Hướng dẫn đăng kí: Sàn giao dịch XM
– Hướng dẫn đăng kí: Sàn giao dịch Exness
  • Tham gia cộng đồng chia sẻ kiến thức về đầu tư tài chính tại đây: Tham gia ngay

Chúc các bạn thành công !

Comments (No)

Leave a Reply