Điểm khác biệt giữa chế độ Isolated Margin mới với Cross Margin trong Trading

Chế độ Isolated Margin

Ở chế độ Isolated Margin, mỗi cặp giao dịch sẽ có mức ký quỹ (margin) độc lập với nhau:

  • Mỗi cặp giao dịch là một tài khoản isolated margin độc lập. Một tài khoản isolated margin nhất định chỉ có thể chuyển vào, nắm giữ và vay những đồng tiền mã hoá nhất định. Ví dụ, đối với tài khoản isolated margin BTCUSDT, chỉ có BTC và USDT là được chấp nhận. Người dùng có thể mở nhiều tài khoản isolated margin khác nhau.

  • Mỗi vị thế trong một cặp giao dịch là độc lập. Nếu cần gia tăng ký quỹ, kể cả khi bạn có đủ tài sản trong các tài khoản isolated margin hay cross margin khác, thì lượng ký quỹ sẽ không thể tự động thêm vào, mà thay vào đó bạn phải thêm ký quỹ một cách thủ công.

  • Mức ký quỹ của mỗi tài khoản isolated margin được tính độc lập dựa trên tài sản và nợ của tài khoản. 

  • Rủi ro của mỗi tài khoản isolated margin cũng được cô lập. Nếu như tài khoản bị thanh lý thì nó sẽ không ảnh hưởng đến các tài khoản khác.

Chế độ cross margin

Ở chế độ cross margin, số tiền ký quỹ sẽ được chia sẻ khắp tài khoản của người dùng:

  • Mỗi người dùng chỉ có thể mở một tài khoản cross margin, và tất cả cặp giao dịch đều khả dụng thông qua tài khoản này.

  • Tài sản trong tài khoản cross margin được chia sẻ bởi tất cả vị thế.

  • Mức ký quỹ được tính dựa trên tổng giá trị tài sản và tổng nợ của tài khoản cross margin.

  • Hệ thống sẽ kiểm tra mức ký quỹ của tài khoản cross margin và gửi thông báo cho người dùng để tăng ký quỹ hoặc đóng vị thế. Một khi xảy ra thanh lý, tất cả vị thế đều sẽ bị thanh lý.

Lời khuyên cho Newbie khi trading

Đối với newbie thì các bạn nên sử dụng chế độ Isolate để tránh bay luôn số tiền lớn, quản lý vốn và số tiền đi lệnh hiệu quả hơn.

Hãy tìm hiểu thật kĩ để đi lệnh nhé !

  • Bạn có thể tham gia Group chia sẻ kiến thức đầu tư tài chính tại đây: Tham gia ngay

Chúc các bạn thành công !

Comments (No)

Leave a Reply