FED (Federal Reserve System) là gì? Tất cả những thông tin liên quan đến FED

FED (Federal Reserve System) được biết là Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hay là ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, có nhiệm vụ giám sát các ngân hàng lớn nhất của quốc gia, thực hiện chính sách tiền tệ và cung cấp các dịch vụ tài chính cho chính phủ Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, FED cũng thúc đẩy sự ổn định của nền kinh tế và tài chính.

Nhưng cụ thể FED hoạt động như thế nào? Ảnh hưởng đến tài chính ra sao? Hãy cùng theo dõi ngay bài viết dưới đây nhé.

FED là gì?

FED là Hệ thống Dự trữ Liên bang, cơ quan ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Nó hoạt động như một đại lý tài chính cho chính phủ Hoa Kỳ, là người giám sát các tài khoản dự trữ của các ngân hàng thương mại, cho vay các ngân hàng thương mại và giám sát việc cung cấp tiền tệ, bao gồm cả tiền xu, với sự phối hợp của Sở đúc tiền Hoa Kỳ.

FED (Federal Reserve System) được biết là Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ

Hệ thống được tạo ra bởi Đạo luật Dự trữ Liên bang, mà Tổng thống Woodrow Wilson đã ký thành luật vào ngày 23 tháng 12 năm 1913. Nó bao gồm Hội đồng thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang, 12 ngân hàng Dự trữ Liên bang, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, và Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB), được ủy quyền vào năm 2010 bởi Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng và Cải cách Phố Wall của Dodd-Frank (CFPB đảm nhận một số chức năng của Hội đồng Tư vấn Người tiêu dùng cũ, tồn tại từ năm 1976 đến 2011). Có vài nghìn ngân hàng thành viên.

Cấu trúc của hệ thống Dự trữ Liên Bang

Để hiểu được cách là việc và vận hành của FED, chúng ta cần biết rõ được cấu trúc của hệ thống này một cách chi tiết. Cụ thể: Ủy ban Thị trường Mở Liên bang gồm 12 Ngân hàng thành viên, bao gồm 7 thành viên của Hội đồng Thống đốc, chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, 4 thành viên do các ngân hàng Dự trữ Liên bang bầu ra, chịu trách nhiệm thiết lập chính sách của Ngân hàng Dự trữ Liên bang để khuyến khích các mục tiêu dài hạn là ổn định giá cả (tức là kiểm soát lạm phát thông qua việc điều chỉnh lãi suất) và tối đa hóa việc làm bền vững. Hội đồng Cố vấn Liên bang, có vai trò hoàn toàn là cố vấn, bao gồm một đại diện từ mỗi khu trong số 12 quận của Cục Dự trữ Liên bang.

FED – Cục Dự trữ Liên Bang có nhiều chức năng tắc động đến tài chính

FED hoạt động như thế nào?

Hệ thống Dự trữ Liên bang thực hiện quyền quản lý của mình theo một số cách, trong đó quan trọng nhất có thể được phân loại là các công cụ kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp. Một hình thức kiểm soát trực tiếp có thể được thực hiện bằng cách điều chỉnh tỷ lệ dự trữ hợp pháp – tức là tỷ lệ tiền gửi mà ngân hàng thành viên phải giữ trong tài khoản dự trữ của mình – do đó làm tăng hoặc giảm các khoản cho vay mới mà các ngân hàng thương mại có thể thực hiện. Bởi vì các khoản cho vay làm phát sinh các khoản tiền gửi mới, theo cách này, nguồn cung tiền tiềm năng sẽ được mở rộng hoặc giảm đi.

Cung tiền cũng có thể bị ảnh hưởng thông qua việc thao túng lãi suất chiết khấu, là lãi suất mà các ngân hàng Dự trữ Liên bang tính đối với các khoản vay ngắn hạn có bảo đảm cho các ngân hàng thành viên. Do các khoản vay này thường được các ngân hàng tìm cách duy trì dự trữ ở mức cần thiết, nên việc tăng chi phí của các khoản vay đó có tác động tương tự như việc tăng dự trữ bắt buộc.

Chức năng của FED

Cục dự trữ Liên bang Hoa kỳ có 4 chức năng chính:

  • Kiểm soát tình trạng lạm phát thông qua việc thúc đẩy việc làm tối đa, đảm bảo lãi suất luôn duy trì ở mức vừa phải trong thời gian dài.
  • Quản lý và giám sát hệ thống các ngân hàng lớn, nhỏ: FED có chức năng giám sát cũng như điều chỉnh hoạt động của các ngân hàng quốc gia. Đồng thời, FED cũng là nơi ban hành các điều luật để bảo vệ người tiêu dùng.
  • Duy trì sự ổn định hệ thống tài chính
  • Cung cấp dịch vụ ngân hàng: FED cũng cung cấp dịch vụ khác cho các ngân hàng trong và ngoài nước.

Qúa trình hình thành và phát triển của Cục Dự trữ Liên Bang

Những việc mà FED có thể làm

  • Thực hiện chính sách tiền tệ của quốc gia bằng cách tác động đến các điều kiện tiền tệ và tín dụng trong nền kinh tế nhằm tạo ra việc làm đầy đủ và giá cả ổn định.
  • Giám sát và điều tiết các ngân hàng và các tổ chức tài chính quan trọng khác nhằm đảm bảo sự an toàn và lành mạnh của hệ thống tài chính ngân hàng của quốc gia và bảo vệ quyền tín dụng của người tiêu dùng.
  • Duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính và ngăn ngừa rủi ro hệ thống có thể phát sinh trên thị trường tài chính. Cung cấp các dịch vụ tài chính nhất định cho chính phủ Hoa Kỳ, các tổ chức tài chính Hoa Kỳ và các tổ chức chính thức nước ngoài, đồng thời đóng vai trò chính trong việc điều hành và giám sát hệ thống thanh toán của quốc gia.

Với những thông tin được chia sẻ trên, có thể thể thấy rằng FED ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của người dân Mỹ. FED ảnh hưởng trực tiếp đến nền tài chính, giá cổ phiếu hay tiền tiền tử cũng như lãi suất của chính người dân. Bằng cách đó, FED cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân của chính bạn. Do đó, hãy thường xuyên theo dõi thông tin từ FED.

Cập nhật những tin tức nhanh nhất về CRYPTO tại kênh thông báo cuả TCAZ NEWS !

CÁC SÀN NÊN TẠO ĐỂ MUA CÁC COIN TIỀM NĂNG

Comments (No)

Leave a Reply