Làm thế nào để tạo một tài khoản MXC nhanh chóng

Làm thế nào để tạo một tài khoản MXC nhanh chóng

Để tạo tài khoản MXC Supernode, trước tiên bạn cần điều hướng đến Supernode được hỗ trợ MXC mà bạn lựa chọn. Bạn có thể tìm thấy danh sách này trên trang Bắt đầu của chúng tôi . Khi bạn đã ở siêu âm đã chọn, hãy làm theo các hướng dẫn sau.

Bước 1 : Mở MEXC APP và nhấp vào “ Đăng ký ”

mceclip0.png

 

Bước 2 : Người dùng có thể đăng ký bằng ” Email ” hoặc ” Số điện thoại “.

Ở đây lấy đăng ký bằng Email làm ví dụ. Nhấp vào ” Đăng ký Email 

mceclip1.png

 

Bước 3 : Nhập Email của bạn và đặt mật khẩu đăng nhập.

mceclip4.png

 

Bước 4 : Nhấp vào “ Lấy mã ” để lấy mã xác minh Email của bạn.

mceclip3.png

 

Bước 5 : Vui lòng nhập mã giới thiệu nếu bạn được người khác mời. Nếu không, hãy để trống.

mceclip5.png

 

 Bước 6 : Đánh dấu để đồng ý Chính sách Người dùng và Thỏa thuận Quyền riêng tư

mceclip6.png

 

Bước 7 : Nhấp vào “ Đăng ký ”, và sau đó bạn đã đăng ký thành công.

mceclip7.png

Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký tài khoản MXC thành công. 

Comments (No)

Leave a Reply