Mô hình giá quan trọng cho trader: Mô hình Đỉnh đầu 2 vai – Head and shoulders

Đỉnh đầu 2 vai – Head and shoulders

Mô hình Đỉnh đầu 2 vai là một mô hình đảo chiều Nó được tạo thành bởi một đỉnh (vai), tiếp đến là một đỉnh cao hơn (đầu) và cuối cùng là một đỉnh thấp hơn (vai). Đường cổ – neckline – được vẽ bằng cách nối 2 đỉnh thấp hơn của 2 đáy.
Đường cổ có thể chếch lên hoặc chếch xuống. Thông thường, nếu đường cổ chếch xuống thì tín hiệu đáng tin hơn

Mô hình vai đầu vai

Trong ví dụ trên, chúng ta có thể thấy mô hình đỉnh đầu hai vai
Phần đầu là phần đỉnh thứ 2 và là phần cao nhất của mô hình. Hai vai được tạo ra từ hai đỉnh khác nhưng không cao bằng đầu
Với mô hình này, chúng ta vào lệnh phía dưới đường cổ
Có thể đo mục tiêu lợi nhuận bằng cách tính độ cao từ đỉnh đầu đến đường cổ. Đây sẽ là khoảng cách mà giá có thể đi sau khi phá đường cổ
Có thể thấy rằng một khi giá phá đường cổ, nó sẽ đi một khoảng bằng ít nhất khoảng từ đầu đến đường cổ

Đỉnh đầu 2 vai ngược – inverse head and shoulders

Nó là một mô hình đỉnh đầu hai vai nhưng nằm lộn ngược ở phía dưới.
Cụ thể, vai đầu tiên là một đáy, tiếp theo đầu là một đáy sâu hơn và vai còn lại là một đáy cạn hơn. Mô hình này xuất hiện sau một giai đoạn giảm điểm
mô hình vai đầu vai tăng
Có thể thấy mô hình này chính là mô hình đỉnh đầu hai vai lộn ngược. Vì vậy, để giao dịch, chúng ta sẽ đặt lệnh mua khi giá phá lên đường cổ Mục tiêu lợi nhuận cũng giống như mô hình đỉnh đầu hai vai, đó là khoảng cách từ đỉnh đầu đến đường cổ. Đây sẽ là mục tiêu giá đi sau khi nó phá lên đường cổ.
Có thể thấy giá tăng mạnh sau khi phá đường cổ.
  • Bạn có thể tham gia Group chia sẻ kiến thức đầu tư tài chính tại đây: Tham gia ngay

Chúc các bạn thành công !

Comments (No)

Leave a Reply