MỞ TÀI KHOẢN TRÊN SÀN HUOBI SIÊU NHANH

MỞ TÀI KHOẢN TRÊN SÀN HUOBI SIÊU NHANH

Tại trang đăng ký bạn nhấn Sign Up Now

Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Huobi.Pro – Xác minh KYC (Cập nhật)

Chào các bạn, trong bài viết này Ngọc sẽ hướng dẫn bạn đăng ký tài khoản sàn Huobi.Pro

Huobi.Pro là một sàn giao dịch với volume giao dịch rất lớn, đây cũng là một sàn top 3 với rất nhiều đồng coin tiềm năng, do đó nếu bạn chưa có một account ở đây thì nhanh chóng đăng ký ngay nhé.

dang ky tai khoan san huobi.pro

 

Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Huobi.Pro

Để đăng ký tài khoản bạn truy cập theo link này hoặc click nút dưới đây để đến đúng trang chính thức nhé!

 

Tại trang đăng ký bạn nhấn “Sign Up Now”

cach dang ky tai khoan san huobi.pro

Tiếp theo..

 • Chọn tab “Sign UP with Email”
 • Nationality: VietNam
 • Email: Nhập địa chỉ email
 • Password: Nhập mật khẩu của bạn (ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ HOA, chữ thường, số + ký tự đặc biệt)
 • Confirm Passwword: Nhập lại mật khẩu
 • Invitation code: Là mã giới thiệu (để mặc định vì không xoá được)
 • Tíck chọn ô: I gree to the Terms of Use

Click nút “Sign Up”

Một popup hiện ra bạn tíck chọn vào “I’m not a robot” -> nhấn “Confirm”

Tiếp theo Huobi sẽ yêu cầu bạn nhập mã code kích hoạt qua email.

Mở email của bạn sẽ thấy một email gửi từ Houbi, trong đó có mã code kích hoạt.

Copy mã code và quay lại trang đăng ký của Huobi, dán vào và click “Complete sign-up”

Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Huobi.Pro – Xác minh KYC (Cập nhật)

Chào các bạn, trong bài viết này Ngọc sẽ hướng dẫn bạn đăng ký tài khoản sàn Huobi.Pro

Huobi.Pro là một sàn giao dịch với volume giao dịch rất lớn, đây cũng là một sàn top 3 với rất nhiều đồng coin tiềm năng, do đó nếu bạn chưa có một account ở đây thì nhanh chóng đăng ký ngay nhé.

dang ky tai khoan san huobi.pro

Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Huobi.Pro

Để đăng ký tài khoản bạn truy cập theo link này hoặc click nút dưới đây để đến đúng trang chính thức nhé!

 

Tại trang đăng ký bạn nhấn “Sign Up Now”

cach dang ky tai khoan san huobi.pro

Tiếp theo..

 • Chọn tab “Sign UP with Email”
 • Nationality: VietNam
 • Email: Nhập địa chỉ email
 • Password: Nhập mật khẩu của bạn (ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ HOA, chữ thường, số + ký tự đặc biệt)
 • Confirm Passwword: Nhập lại mật khẩu
 • Invitation code: Là mã giới thiệu (để mặc định vì không xoá được)
 • Tíck chọn ô: I gree to the Terms of Use

Click nút “Sign Up”

huong dan dang ky tai khoan san huobi

Một popup hiện ra bạn tíck chọn vào “I’m not a robot” -> nhấn “Confirm”

dang ky account san huobi.pro

Tiếp theo Huobi sẽ yêu cầu bạn nhập mã code kích hoạt qua email.

cach dang ky tai khoan huobi.pro

Mở email của bạn sẽ thấy một email gửi từ Houbi, trong đó có mã code kích hoạt.

kich hoat tai khoan san huobi

Copy mã code và quay lại trang đăng ký của Huobi, dán vào và click “Complete sign-up”

kich hoạt account san huobi qua email

Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập lại, nhập địa chỉ email và mật khẩu mới tạo ở bước trên vào nhé. Click “Log In”

Comments (No)

Leave a Reply