Những mô hình giá quan trọng: Mô hình nêm

Một trong những mô hình phổ biến trên thị trường Forex mà các nhà đầu tư chắc chắn đã gặp qua. Đó chính là mô hình nên (Wedge). Trên thực tế, dựa vào mô hình Wedge có thể giúp Trader giao dịch thành công. Nhưng không ít người lại nhầm nó với mô hình tam giác.Trong bài viết này Đầu Tư Tài Chính AZ sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ về mô hình này từ đặc điểm nhận dạng cho đến cách giao dịch. Mời các bạn cùng theo dõi !

Khái niệm về mô hình nêm

Đây là tín hiệu một giai đoạn nghỉ của xu hướng hiện tại. Khi mô hình này xuất hiện, nó cho tín hiệu rằng những người giao dịch vẫn còn đang trong giai đoạn quyết định xem sẽ đẩy giá đi đâu.
Mô hình Nêm có thể xem là mô hình tiếp diễn hoặc đảo chiều.

Các kiểu mô hình nêm

Mô hình nêm tăng – Rising Wedge

Mô hình nêm tăng được tạo ra khi giá đi chếch lênh và nằm giữa một đường hỗ trợ và kháng cự chếch lên.
Đường hỗ trợ bên dưới sẽ dốc hơn so với đường kháng cự bên trên. Điều này cho thấy rằng những đáy cao hơn được hình thành nhanh hơn các đỉnh cao hơn. Giá sẽ tạo thành mô hình cái nêm.
Với việc giá đang cô đọng lại, chúng ta biết rằng sự bùng nổ đang đến, vì vậy có thể dự đoán một sự phá vỡ ở vùng đỉnh hoặc đáy
Nếu nêm tăng xuất hiện sau một xu hướng tăng, đó thường là dấu hiệu đảo chiều giảm cho giá.
Nếu nêm tăng xuất hiện sau một xu hướng giảm, nó cho tín hiệu về khả năng giảm điểm tiếp.
Điều quan trọng là khi bạn phát hiện ra nó, bạn hãy sẵn sàng vào lệnh.

Trong ví dụ đầu tiên, một mô hình nêm tăng được hình thành khi xu hướng tăng kết thúc. Hãy chú ý cách giá tạo những đỉnh cao mới chậm hơn nhiều so với việc tạo đáy cao mới.

Bạn thấy giá phá cạnh dưới của nêm tăng rồi chứ? Điều này có nghĩa nhiều người giao dịch muốn bán hơn là muốn mua. Họ đẩy giá phá gãy đường xu hướng bên dưới, thể hiện rằng xu hướng giảm có thể sẽ bắt đầu.
Mục tiêu mà nêm tăng hướng tới bằng khoảng cách độ cao của nêm.
Hãy xem 1 ví dụ khác. Trong ví dụ này, nêm tăng đóng vai trò mô hình giảm điểm tiếp tục.

Như bạn đã thấy, giá đang trong một xu hướng xuống trước khi cô đọng lại. Và tăng nhẹ trở lên bằng cách tạo cách đáy cao hơn và đỉnh cao hơn.

Trong trường hợp này, giá phá vỡ cạnh dưới và xu hướng giảm tiếp tục. Đó là lý do tại sao nó được gọi là dấu hiệu tiếp tục.
Bạn có thể thấy giá giảm một khoảng bằng chiều cao của nêm.
Như vậy, nêm tăng được hình thành sau một xu hướng tăng thường sẽ dẫn đến sự đảo chiều sang giảm. Ttrong khi một nêm tăng được hình thành trong xu hướng giảm sẽ là dấu hiệu của khả năng giảm điểm tiếp.
Đơn giản hơn, nêm tăng – Rising Wedge – thường dẫn đến việc giảm điểm, vì vậy, nó được xem là mô hình giảm điểm – Bearish chart Pattern.

Mô hình nêm giảm – Falling Wedge

Giống như nêm tăng, nêm giảm có thể là một mô hình đảo chiều hoặc tiếp diễn.
Nếu là mô hình đảo chiều, nó được hình thành tại đáy của một xu hướng giảm, thể hiện rằng xu hướng tăng có thể đang đến.
Nếu là một mô hình tiếp diễn, nó sẽ hình thành trong một xu hướng tăng, cho thấy rằng lực tăng sẽ quay trở lại. Không giống như mô hình nêm tăng, mô hình nêm giảm là một mô hình tăng điểm – Bullish Chart Pattern.

Trong ví dụ trên, mô hình này giảm đóng vai trò là tín hiệu đảo chiều. Sau một xu hướng giảm. Giá tạo ra những đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn.
Hãy lưu ý rằng đường nối các đỉnh thì dốc hơn so với đường nối các đáy.

Sau khi phá lên mô hình nên, giá tăng mạnh trở lại với khoảng tăng xấp xỉ bằng độ cao của nêm.
Hãy xem ví dụ khác khi mà nêm giảm đóng vai trò là mô hình tiếp diễn. Khi nêm giảm xuất hiện trong một xu hướng tăng. Nó cho tín hiệu rằng xu hướng này sẽ sớm tiếp tục.

Trong trường hợp này, giá cô đọng lại một chút sau một giai đoạn tăng mạnh. Nó giống như việc phe mua đang dừng lại để thở và tuyển thêm người vào phe đánh lên, trước khi đẩy giá tiếp tục tăng.

Mục tiêu hướng đến sẽ bằng độ cao của nêm giảm.
Tham gia cộng đồng TCAZ qua các kênh để cùng học hỏi. Chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư tài chính:

Tham gia cộng đồng TCAZ và Bí mật trader qua các kênh để cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư tài chính:

Telegram: https://t.me/dautuazholder
Facebook: https://www.facebook.com/daututaichinhazz
Facebook: https://www.facebook.com/bimattrader
Website: https://daututaichinhaz.com/
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/dautaichinhaz
Twitter: https://twitter.com/daututaichinhaz

Comments (No)

Leave a Reply