Đáng ngạc nhiên, các tin tặc bắt đầu trả lại “Smol Brains” bị đánh cắp và các NFT khác sau vài giờ sau khi cuộc tấn công diễn gia. Vụ hack nói trên cũng khiến giá MAGIC giảm mạnh. Dựa theo dữ liệu từ CoinGecko, nó đã giảm từ khoảng 3.8 USD xuống mức thấp nhất là 2.6 USD. Mặc dù vậy, sau đó vài giờ, giá của alt đã phục hồi phần nào. Giá của MAGIC đã phục hồi 40% sau khi tin tặc bắt đầu trả lại NFT. Cuối cùng, tại thời điểm viết bài, MAGIC đã giao dịch ở mức khoảng 3.17 USD.