Làm thế nào để đăng ký tài khoản trên MXC?

Làm thế nào để đăng ký tài khoản trên MXC?

1. Nhập trang web chính thức của MXC www.mxc.com và nhấp vào [Đăng ký] ở góc trên bên phải để vào trang đăng ký. / Bạn cũng có thể vào trang đăng ký bằng cách nhấp vào liên kết mời do bạn bè của bạn đưa ra (mã mời sẽ được hệ thống tự động điền).
r / MXCexchange - Làm cách nào để đăng ký trên MXC Exchange?

2. Ngoài ra, bạn có thể đăng ký bằng số điện thoại di động hoặc bằng địa chỉ E-mail của mình.

r / MXCexchange - Làm cách nào để đăng ký trên MXC Exchange?

1: Nhập số điện thoại di động hoặc địa chỉ E-mail của bạn (đảm bảo tính hợp lệ của số điện thoại hoặc địa chỉ E-mail của bạn).

2: Nhập mật khẩu đăng nhập của bạn (mật khẩu chỉ có thể được cấu thành bởi số và chữ cái; các ký tự đặc biệt không hợp lệ).

3: Nhập lại mật khẩu đăng nhập của bạn vào ô.

4: Nhấp vào [Lấy mã xác minh] ở bên phải để lấy mã bằng tin nhắn ngắn hoặc E-mail, sau đó nhập mã xác minh nhận được (đánh dấu vào ô trống nếu không nhận được Email).

5: Nếu bạn được mời giao dịch trên nền tảng MXC, bạn có thể yêu cầu mã lời mời từ người đã mời bạn và điền vào. Nếu không có mã mời nào, bạn có thể để trống.

6: Đọc Thỏa thuận người dùngvà nhấp vào hộp để đồng ý.

7: Nhấp vào “Đăng ký”.

8: Bạn có thể đăng nhập sau khi “Đăng ký thành công” hiển thị.

Chúc các bạn thành công !

Comments (No)

Leave a Reply