Làm thế nào để đăng ký và đăng nhập vào tài khoản CoinEx của bạn?

Làm thế nào để đăng ký và đăng nhập vào tài khoản CoinEx của bạn?

Làm thế nào để đăng ký tài khoản CoinEx?
1. Vào trang web chính thức của CoinEx bằng cách click ngay Tại đây, và sau đó bấm [Đăng ký] ở góc bên phải của đỉnh.

mceclip0.png

2. Sau khi bạn mở trang đăng ký, hãy nhập [Email] của bạn, nhấp vào [Lấy mã] để nhận [Mã xác minh email] và điền vào. Sau đó, thiết lập mật khẩu của bạn, nhấp vào [Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản của Dịch vụ] sau khi bạn đọc xong và nhấp vào [Đăng ký].

mceclip3.pngNhắc nhở: Địa chỉ email của bạn được kết nối đáng kể với tài khoản CoinEx của bạn, vì vậy hãy đảm bảo tính bảo mật của tài khoản email đã đăng ký này và thiết lập một mật khẩu mạnh và phức tạp bao gồm chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu). Cuối cùng, hãy nhớ mật khẩu của tài khoản email đã đăng ký và CoinEx, và giữ chúng cẩn thận.

3. Thực hiện theo các bước trước đó, bạn sẽ hoàn tất việc đăng ký tài khoản của mình.mceclip6.png


Làm thế nào để đăng nhập vào tài khoản CoinEx của bạn?
1. Vào trang web chính thức của CoinEx www.coinex.com , và sau đó bấm [Đăng nhập] ở góc bên phải của đỉnh.mceclip8.png

2. Sau khi nhập tài khoản email hoặc số điện thoại đã đăng ký của bạn và nhập [Mật khẩu], hãy nhấp vào [Đăng nhập]. Dựa trên công cụ liên kết 2FA của bạn, hãy nhập [mã SMS] hoặc [mã GA] của bạn và sau đó bạn đã hoàn tất.mceclip9.png

Chúc các bạn thành công !

Comments (No)

Leave a Reply