Bitcoin ETF (Bitcoin exchange-traded fund) là gì ? Tác động của Bitcoin ETF khi được thông qua

Bitcoin ETF (Bitcoin exchange-traded fund) là gì?

Bitcoin ETF (Bitcoin exchange-traded fund) là một loại quỹ giao dịch trao đổi được thiết kế để theo dõi giá trị của Bitcoin. ETF là một loại chứng khoán được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán, giống như cổ phiếu. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua và bán Bitcoin ETF giống như mua và bán cổ phiếu.

Bitcoin ETF có thể được chia thành hai loại chính:

 • Bitcoin spot ETF: Bitcoin spot ETF là loại ETF nắm giữ Bitcoin thực tế. Điều này có nghĩa là quỹ sẽ mua và nắm giữ Bitcoin trong kho của mình.
 • Bitcoin futures ETF: Bitcoin futures ETF là loại ETF nắm giữ hợp đồng tương lai Bitcoin. Điều này có nghĩa là quỹ sẽ mua và bán hợp đồng tương lai Bitcoin trên thị trường tương lai.

Bitcoin ETF có thể mang lại một số lợi ích cho các nhà đầu tư, bao gồm:

 • Tăng khả năng tiếp cận: Bitcoin ETF có thể giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận Bitcoin hơn. Điều này là do ETF được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán, nơi các nhà đầu tư có thể dễ dàng mua và bán.
 • Tăng tính thanh khoản: Bitcoin ETF có thể giúp tăng tính thanh khoản của Bitcoin. Điều này là do ETF được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán, nơi có nhiều người mua và bán.
 • Giảm rủi ro: Bitcoin ETF có thể giúp giảm rủi ro cho các nhà đầu tư. Điều này là do ETF được quản lý bởi một nhóm chuyên gia, những người có thể giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Bitcoin.

Tuy nhiên, Bitcoin ETF cũng có một số rủi ro, bao gồm:

 • Rủi ro thị trường: Bitcoin ETF chịu rủi ro thị trường giống như Bitcoin. Điều này có nghĩa là giá trị của ETF có thể biến động theo giá trị của Bitcoin.
 • Rủi ro thanh khoản: Bitcoin ETF có thể chịu rủi ro thanh khoản nếu có quá nhiều nhà đầu tư muốn mua hoặc bán ETF cùng một lúc.
 • Rủi ro pháp lý: Bitcoin ETF vẫn chưa được chấp thuận ở nhiều quốc gia. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể gặp rủi ro pháp lý nếu họ đầu tư vào Bitcoin ETF ở các quốc gia này.

Dự báo của Bitcoin ETF khi được thông qua

Theo dự đoán của các chuyên gia, giá BTC sẽ có xu hướng tăng khi Bitcoin ETF được thông qua. Điều này là do Bitcoin ETF sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận và tính thanh khoản của Bitcoin, từ đó thu hút nhiều nhà đầu tư hơn.

Cụ thể, một nghiên cứu của Fundstrat Global Advisors cho thấy rằng giá BTC có thể tăng lên 100.000 USD nếu Bitcoin ETF được thông qua ở Hoa Kỳ. Nghiên cứu này dựa trên giả định rằng Bitcoin ETF sẽ thu hút 10% tổng tài sản của các nhà đầu tư tổ chức đang đầu tư vào các loại tài sản khác.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng giá BTC có thể giảm khi Bitcoin ETF được thông qua. Điều này là do Bitcoin ETF có thể làm giảm tính độc quyền của Bitcoin, khiến nó trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Dưới đây là một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến biến động giá BTC khi Bitcoin ETF được thông qua:

 • Loại Bitcoin ETF: Bitcoin spot ETF được cho là sẽ có tác động tích cực hơn đến giá BTC so với Bitcoin futures ETF. Điều này là do Bitcoin spot ETF nắm giữ Bitcoin thực tế, trong khi Bitcoin futures ETF chỉ nắm giữ hợp đồng tương lai Bitcoin.
 • Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch Bitcoin ETF cũng sẽ ảnh hưởng đến giá BTC. Nếu khối lượng giao dịch Bitcoin ETF lớn, giá BTC có thể tăng mạnh.
 • Tình hình thị trường: Tình hình thị trường chung cũng sẽ ảnh hưởng đến giá BTC. Nếu thị trường chứng khoán tăng, giá BTC cũng có thể tăng.

Nhìn chung, giá BTC có khả năng tăng khi Bitcoin ETF được thông qua. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến biến động giá BTC, vì vậy các nhà đầu tư nên thận trọng khi đưa ra quyết định đầu tư.

Comments (No)

Leave a Reply